23 Temmuz 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30487

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 13.07.2018    Karar No: 7180

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                                 :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ VE TEBLİGAT ADRESİ    :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 86   06100 ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ                          :  14.12.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                                               :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                                      :  30.533 hektar

• BÖLGESİ                                               :  Kara

• KAPSADIĞI İL                                     :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI                            :  AR/TPO/K/M44-a2, a4

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

6470/1-1


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan:

Soruşturma No: 2018/2941

7201 Sayılı Yasanın 28. maddesine göre Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan şüpheli RECAİ GÜZELSOY'un adresinin belli olmaması halinde ilanen tebliğ yapılacağına dair amir bulunmaması sebebiyle hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilmiş bulunan “Dava Açılmasının Ertelenmesi” kararında açık adresine usulüne uygun tebligat yapılamaması, karşısında 1 yıl süre ile Denetimli Serbestlik Tedbirinin uygulanmasına dair karar aşağıya çıkarılmış olup, ilanen tebliğ olunur.

 

SIRA NO

SR. NO

KARAR NO

SUÇUN NEVİ

KARAR TARİHİ

ADI SOYADI

CZ. MİKT.

1

2016/2941

2018/60

5237 S.K. 191/1 Md.

09/04/2018

RECAİ GÜZELSOY

1 Yıl Süre ile Denetimli Serbestlik

6433/1-1


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim üyesi alınacaktır. İlan ile ilgili detaylar www.igdir.edu.tr. sayfasından duyurulacaktır.

 

Unvan

Der.

Fakülte

Bölüm

Anabilim dalı

Açıklama

Prof.

1

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik Makineleri

Süper iletkenlerde AC kayıpları konusunda çalışmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

3

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Gıda Bilimleri ve Beslenme alanında doktora yapmış olmak.

6456/1-1


İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/Program

Unvan

Kadro Sayısı

Aranan Kriterler

İletişim Fakültesi

Dijital Oyun Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Eğitim Teknolojileri, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Bilimleri alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak. Unity ve Unreal Engine oyun motorları ile oyun geliştirme deneyimi sahibi olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Prof. Dr.

1

Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı’nda; Mimarlık, Mimarlık Teorisi/ Tasarımı ya da ilgili alanlarda doçentliği bulunmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Makine Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Adayların Makine Mühendisliği/Katı Cisimler Mekaniği alanında Doçent unvanına ve İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmaları gerekmektedir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Prof. Dr.

1

Çocuk Gelişimi alanında doçentliğini almış olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora; ya da İngiliz Dili Eğitimi alanında lisans ya da yüksek lisans eğitimi sonrasında dil ya da eğitim ile ilgili bir alanda doktora yapmış olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Adayların, Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış ve bu alanlarda ders verme ve uluslararası endekslerce taranan dergilerde yayın yapma tecrübesine sahip olmaları gerekmektedir.

 

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr adresinde yer almaktadır.

6462/1-1


Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği ve Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 adet CD’yi ekleyerek personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca, adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD’yi ekleyerek personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

3 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte aslı veya onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerini, ÜDS/KPDS/YÖKDİL veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine (Diş Hekimliği Fakültesi ile Halfeti Meslek Yüksekokulu kadroları için müracaatlar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır) şahsen teslim edeceklerdir.

4 - Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların ÜDS, KPDS, YÖKDİL’den veya Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği sınavların birisinden en az 60 (altmış) veya eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir.

5 - 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği ve Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinin (Söz konusu kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

8 - Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 30 26 nolu telefonu ile ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden bizzat başvurularak öğrenilebilir.

 

Fakülte/Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

Dr. Öğr. Üyesi

Der.

Adet

Der.

Adet

Der.

Adet

DEVLET KONSERVATUARI

Müzikoloji

1

1

Geleneksel Çalgılar

4

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Pedodonti

1

1

Endodonti

5

1

Soğuk akışkan güta-perka içerikli yeni bir kanal dolgu patının sızdırmazlık özelliklerinin in vitro incelenmesi hakkında çalışma yapmış olmak.

Protetik Diş Tedavisi

4

1

Farklı altyapı materyalerinin iki farklı rezin siman ile dentine yapıştırılıp dayanımlarının in-vitro olarak ölçülmesi hakkında çalışma yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Yönetimi

1

2

Müzik Eğitimi

3

1

İngiliz Dili Eğitimi

5

1

Dil öğrenme kaygısı üzerine çalışma yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölgesel Coğrafya

1

1

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

1

1

GAP Projesi ve Şanlıurfa mevsimlik tarım işçileri ile ilgili konularda çalışmış olmak.

Topoloji

1

1

Biyoteknoloji

1

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Mimarlık

2

1

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanda Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.

Sinema-TV

2

1

İlgili alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

HALFETİ MYO

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.

Muhasebe ve Finansman

1

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Tasavvuf

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Teknolojisi

1

1

Membran Teknolojileri ve Biyohidrojen Üretimi konusunda çalışıyor olmak.

Hidrolik

1

1

Doçentiğini inşaat mühendisliği anabilim dalında almış olmak.

Hidrolik

1

1

İnşaat Mühendisliği Anabilim dalında doktora yapmış olmak. Ayrıca, Hesaplamalı akışkanlar mekaniği alanında çalışmaları olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

1

1

Şark çıbanı tiplendirmesi üzerine çalışması olmak.

Ş.URFA SOSYAL BİLİMLER MYO

İşletme Yönetimi

3

1

Siyasal pazarlama ve siyasal tüketicilik konularında calisma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Kardiyoloji

1

1

Plastik ve Rek. ve Estetik Cerrahisi

1

1

Göz Hastalıkları

 

 

1

1

 

 

 

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

1

1

 

 

 

Deri ve Zührevi Hastalıkları

 

 

1

1

 

 

 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

 

 

1

1

 

 

 

Göğüs Hastalıkları

 

 

1

1

 

 

 

İç Hastalıkları

 

 

1

1

 

 

Yan dal yapmış olmak tercih sebebidir.

Nöroloji

 

 

1

1

 

 

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

1

1

 

 

 

Tıbbi Biyokimya

 

 

1

1

 

 

Tıbbi Biyokimya alanında Tıpta Uzmanlık yapmış olmak. Kanser biyokimyası konusunda çalışmaları olmak.

Adli Tıp

 

 

 

 

3

1

 

Tıbbi Genetik

 

 

 

 

1

1

 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

 

 

 

 

1

1

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

Hayvan Yetiştirme

 

 

1

1

 

 

Damızlık değer tahmini ile ilgili bilgisayar yazılımları konusunda çalışmış olmak.

Tarımsal Yapılar ve Sulama

 

 

 

 

2

1

Taban sularının optimizasyonu yöntemleri konusunda çalışmış olmak.

Toplam

 

7

 

18

 

14

 

6449/1-1


Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabancı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan Belgeler

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Dr. Öğr.

Üyesi

1

1. Lisans ve yüksek lisans eğitimini İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında yapmış olmak.

2. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü

Prof. Dr.

1

1. Siyasi Tarih Ortadoğu, Türk Yunan İlişkileri, Kıbrıs Politikası konusunda çalışmaları olmak

2. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

1. 19. Yüzyıl Rusya-Balkan Politikası çalışmış olmak, tercihen Rusça biliyor olmak

2. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

1. Avrupalılaşma konusunda uzmanlaşmış olmak, bu konuda yayınlar yapmak,

2. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Doç. Dr.

1

1. Uluslararası Politik İktisat, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler ve Uluslararası İlişkiler Teorilerinde uzmanlaşmış olmak, bu konuda yayınları olmak,

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

1. Çin Uluslararası İlişkiler Teorileriyle ilgili çalışmalar yapmış olmak, tercihen Çince biliyor olmak,

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

1. Turizm ve/veya Otel İşletmeciliği alanında doktora yapmış olmak,

2. Destinasyon, müşteri ataleti, hizmet alanları, fiziksel çevre ve müşteri tatminiyle ilgili çalışmalar yapmış olmak,

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğr.

Üyesi

1

1. Sağlık sektöründe Yöneylem Araştırması uygulamaları ve/veya Endüstri Mühendisliği alanında araştırma ve yayınlar yapmış  olmak, ilgili alanlarda  ders verebilir durumda olmak.

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1. Bronkoskopik uygulamalar; EBUS eşliğinde mediastinal lenf nodu biyopsileri ya da Wang Transbronşiyal iğne aspirasyonları uygulamalarında yurt dışı deneyimli olmak,

2. Uyku Hastalıklarının tanı ve tedavisinde sertifikası bulunmak,

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

6466/1-1